Maatregelen Covid-19

Maatregelen Covid-19 - Update

Beste klant,

Ook tijdens deze tweede Coronagolf zijn de veiligheid en gezondheid van zowel onze klanten als onze medewerkers onze hoogste prioriteit. We volgen de adviezen van de overheid en andere officiële instanties zorgvuldig op en passen onze dienstverlening in functie hiervan passend aan.

Bijgevolg werken wij momenteel met een beperktere bezettingsgraad en kunnen wij als invoerder geen bezoekers ontvangen. Uiteraard kunt u terecht bij uw lokale MAN concessiehouder voor herstellingen en onderhoud, technische keuringen en afhaling van onderdelen, zoals voorgeschreven door de meest recente richtlijnen. Verder kan er aan de recepties maar één klant gelijktijdig aanwezig zijn en werd de chauffeurswachtruimte (tijdelijk) gesloten. Depannages en 24-uurs pechverhelping blijven gegarandeerd en dit 7 op 7. Levering/ophaling van nieuwe voertuigen blijft mogelijk na afspraak met uw verkoper. Gelieve hem te contacteren voor de verdere leveringsprocedure.

Meer dan ooit is de transport- en logistieke sector in deze uitzonderlijke tijden van cruciaal belang om de economie draaiende te houden. We doen dan ook al het mogelijke om u een optimale dienstverlening te blijven garanderen rekening houdende met de gezondheid van elkeen. Door de krachten te bundelen, komen we deze situatie samen te boven.

Wij wensen u en uw omgeving een goede gezondheid toe en blijven uiteraard te uwer beschikking.

Het MAN team